Teknik Bilgiler

Uluslararası Teslim Şekilleri

ICC (International Chamber Of Commerce) Uluslararası Ticaret Odaları Birliği, Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası ticaretin alcı, satıcı ve nakliyeci açısından risk ve sorumluluklarını tarif eden bir kurumdur. Uluslararası ticaret, bu odanın belirlediği kurallar çerçevesinde gerçekleşir. Bu kurum, alıcı ile satıcı arasında yapılan ticarette malın teslim şekli ile ilgili olasılıkları genel başlıklar altında toplamıştır.

Bu teslim şekilleri, INCOTERMS'ler olarak adlandırılır. Yeni bin yıla girerken INCOTERMS'ler bu kurum tarafından INCOTERMS 2000 (2000 International Commercial Terms) adı altında revize edilmiştir. Türkiye bu konvansiyona taraf olduğu için nakliyeciniz veya yurtdışı müşterinizle düşeceğiniz anlaşmazlıklarda yargının vereceği kararlar da INCOTERMS 2000 çerçevesinde gerçekleşecektir.
Bu yazıda, INCOTERMS 2000'in başlıklar halinde alıcı ve satıcı yükümlülükleri karşılaştırılarak konunun anlaşılır bir şekilde aktarılması amaçlanmıştır.

EXWORKS (EXW) 

Üretim ve satış yerinde teslim şeklidir. İhracatçı açısından risk ve sorumluluğu en az olan teslim şeklidir. İhracatçının deposundan ithalatçının deposuna kadar ki süreçte ön taşıma, ana taşıma ve son taşıma ithalatçıya aittir.

FREE CARRIER (FCA)

Belirtilen yerde taşımacıya teslim demektir. Bu teslim şeklinde birden fazla taşıma aracının kullanıldığı konteynırlı aktarmalı gereksinimleri karşılamak için düzenlenmiştir. Üç durum söz konusudur.
  1) İmalatçını Deposu
  2) İthalatçının Deposu
  3) Her ikisinin de deposu olmayıp, başka birisinin deposu olabilir.

FREE ALONGSIDE SHIP (FAS)  
 
Sevk rıhtımında teslim demektir. Sevk rıhtımına kadar olan maliyetler ihracatçıya aittir. Sadece deniz taşımacılığında kullanılır. Sevk rıhtımına teslimden sonraki bütün masraflar ithalatçıya aittir.

FREE ON BOARD (FOB) 
 
Gemi bordasında teslim demektir. Sadece deniz taşımacılığında uygulanır. Malzemenin ihracatçı tarafından sözleşmede adı geçen limanda adı geçen gemiye yüklenmiş olarak teslimini ön gören teslim şeklidir. Malzemeye ait kayıp, hasar ve diğer riskler malzeme geminin geminin bordasına geçtiği andan itibaren ihracatçıdan ithalatçıya geçer.

COST AND FREIGHT (CFR) 
 
Yükleme limanında gemiye teslim demektir. Deniz taşımacılığında uygulanır. Malzemenin ihracatçı tarafından varış limanına kadar olan masrafları ve navlunu ödenmiş olarak yükleme limanındaki gemide ithalatçıya teslimini ön gören teslim şeklidir.

COST INSURANCE FREIGHT (CIF) 

Yükleme limanında gemi bordasındaki teslim şekli olup ithalatçının taşıma sigortasını yaptırma ve sigorta primini ödeme yükümlülüğü vardır. Ayrıca masrafı kendisine sözleşmenin yapıldığı döviz cinsi üzerinden ve CIF değerinin %10 fazlasını kapsayan ciro edilebilir nitelikte bir sigorta poliçesi temin etme yükümlülüğü vardır.

CARRIAGE PAID TO (CPT) 

Navlun ihracatçı tarafından belirtilen varış yerine kadar ödenen teslim şeklidir. Kombine taşımacılıkta uygulanır. Malzemeye ait hasar ve kayıp riski malzemenin taşımacıya teslim edilmesi anından itibaren ihracatçıdan ithalatçıya geçer.

DELIVERED AT  FRONTIER (DAF) 

Malzemenin sözleşmede belirtilen varış ülkesinin sınırında, gümrükleme bölgesinden önce adı belirtilen yerde ithalatçıya teslimini ön gören teslim şeklidir. Kombine taşımacılıkta uygulanır.

DELIVERED EX SHIP (DES) 

Malzemenin ihracatçı tarafından sözleşmede belirtilen varış limanında gemi bordasında ithalatçıya masraflar ithalatçıya aittir. teslimini ön gören teslim şeklidir. Malzemenin belirtilen noktaya kadar getirilmesindeki bütün masraf ve riskler ihracatçıya aittir.

DELIVERED EX QUAY (DEQ) 

Malzemenin sözleşmede belirtilen varış limanında rıhtıma indirilmiş biçimde ithalatçıya teslimini ön gören teslim şeklidir. Malzemenin gümrükleme ve vergileri ihracatçıya aittir. İhracatçı vergi işlemlerini yapar ancak ödeme ithalatçıya aittir.

DELIVERED DUTY UNPAID(DDU) 

Malzemenin gümrüklenmemiş ve vergileri ödenmemiş olarak ithalatçı gümrüğünde ithalatçıya teslimidir. 

DELIVERED DUTY PAID (DDP) 
Malzemenin gümrüklenmiş ve vergileri ödenmiş olarak ithalatçı ülkesinde ithalatçıya teslimidir.

KISA TERİMLER:

ADVANCE FREIGHT (AF)  : Peşin Avans Navlunu 
BONDED GOODS (B/G)  : Gümrüğü ödenmemiş Transit mal.
CASH AGAINST DOCUMENTS (CAD) : Vesaik Mukabili.
CASE ON DELIVERY (COD)  : Teslimat anında ödeme.
DOCUMENTS AGAINST ACCEP (D/A)  : Kabul karşılığı vesaik.
DOCUMENTS AGAINST PAYMENT (D/P)  : Vesaik mukabili ödeme.
FREE INTO BUNKERS (FIB)  : Ambara teslim.
FREE OF CHARGE (FOC)  : Ücretsiz.
FREİGHT FORWARD (FRFWRD)  : Navlun vadeli.
FREİGHT COLLECT (FRTCOLL)  : Navlun tahsil edilecek.
FREİGHT PREPAİD (FRTPP)  : Navlun peşin ödenmiş.
LETTER OF CREDİT (L/C)  : Akreditif.
LİNER OUT (LO)  : Boşaltma satıcıya ait.
MATE’S RECEİPT (M/R)  : Ordino / Yükleme ordinosu.
MARİNE INSURANCE POLİCY (MIP)  : Deniz Sigortası poliçesi.

Bu site Entranet ERP Yazılımı ile hazırlanmıştır.