Haberler

2010 yılı UBAK İzin belgesi Değerlendirme Listesi Yayımlanmıştır!

2010 yılı UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi doğrultusunda yapılan değerlendirme neticesi hazırlanan 2010 yılı UBAK İzin belgesi değerlendirme listesi yayımlanmıştır. Bilindiği üzere bu sene UBAK İzin belgesi tahsisi için L2 ve M3 yetki belgeli firmaların da değerlendirmeye alınacağı belirtilmiş idi.

UBAK İzin belgesi almaya hak kazanmış firmaların, Yönergenin 9uncu maddesinin (h) bendine göre kendi aralarında yapacakları takas işlemleri ile ilgili müracaatlarının 11.12.2009 tarihi mesai saati bitimine kadar yapmaları gerekmektedir.

Taşımacılar, almaya hak kazandıkları kapsamları farklı İzin Belgelerini, teslim almadan önce ve Aralık ayı içerisinde, bir İzin Belgesi karşılığında en fazla iki İzin Belgesini, karşılıklı olarak takas edebilmek için Bakanlığa yazılı olarak başvuruda bulunup Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde takas işlemi yapabilirler. Grup Şirketlerinin kendi aralarında yapacakları takas işlemi için, “bir İzin Belgesi karşılığında en fazla iki İzin Belgesi” şartı aranmaz. Ayrıca takas yoluyla elde edilecek İzin Belgelerinde; UBAK Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 9. Maddesinin c,d,e bentlerine uygunluk şartı aranır. İzin Belgesi teslim edildikten sonra takas işlemi yapılmaz.
Anılan tarihten sonra yapılacak takas müracaatlarının değerlendirmeye alınmayacağı hususunu bir kez daha önemle hatırlatırız.

UBAK Belgesi ücretleri aşağıdaki gibidir.

ÜCRET
No 2009 Belge
Ücreti TL
2010 Belge
Ücreti TL
1 Tüm UBAK Üyesi Ülkelerde Geçerli
2 Avusturya’da Geçersiz
3 Avusturya Ve Yunanistan’da Geçersiz
4 Avusturya, Yunanistan Ve İtalya Da Geçersiz
5 Avusturya, Yunanistan, İtalya Ve Macaristan’ Da Geçersiz
6 Ev Ve Büro Eşyası Taşımak İçin

2010 UBAK Değerlendirme Listesi, L2 firmalara 2010 yılı için tahsis edilen UBAK İzin belgeleri Listesi ve UBAK İzin Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'ne haberimizin ekinden ulaşabilirsiniz.

Bu site Entranet ERP Yazılımı ile hazırlanmıştır.